Dietetyk Gdańsk - Długi Targ, telefon: 58/356 22 03 kontakt@dietetyk-dietetyka-gdans.eu

Dietetyka w Gdańsku - Test wydolnościowy

Test wydolności organizmu

Jest to pomiar maksymalnego wysiłku, do jakiego jest zdolna dana osoba. Badanie to wykonywane jest za pomocą pomiaru tętna podczas wysiłku fizycznego. W chwili, gdy znana jest maksymalna intensywność odzwierciedlona poprzez wartość HR (heart rate), możliwa jest identyfikacja zakresu niskich, średnich oraz wysokich intensywności. Ćwiczenie w odpowiednim zakresie HR jest bardzo ważne podczas treningu. Metabolizm energetyczny różni się znacząco w poszczególnych zakresach HR.

Wydolności organizmu może być zbadana poprzez metodę maksymalnego lub submaksymalnego testu. Podczas maksymalnego testu, wysokiej intensywności wysiłek kontynuowany jest aż do momentu wyczerpania fizycznego. Podczas submaksymalnego testu wysiłek kontynuowany jest tylko do pewnego etapu, a wydolność obliczana jest na podstawie uzyskanych wcześniej parametrów.

Podczas testu wydolności organizmu wykonujemy również badanie na próg mleczanowy, zwany również progiem przemian beztlenowych. Test ten pozwala określić intensywność wysiłku fizycznego podczas którego stężenie kwasu mlekowego nie wzrasta. Po przekroczeniu progu mleczanowego, energia dostarczana jest z przemiany beztlenowych. Trening w przedziale podprogowych jest znacznie efektywniejszy oraz korzystniejszy dla zdrowia organizmu. Badanie progu przemian beztlenowych jest bardzo dobrym testem diagnozującym wydolność organizmu oraz zdolności organizmu do regeneracji.

Test funkcjonalnej siły mięśni jest wykonywany za pomocą min. dynamometru sprężynowego. Celem tego testu jest zmierzenie maksymalnej siły izometrycznej mięśni ramienia i przedramienia. Pomiar funkcjonalnej siły mięśni ramienia i przedramienia jest dobrym odzwierciedleniem funkcjonalnej siły mięśni całego ciała. Kolejne badanie to test wytrzymałości mięśniowej.

Test siły mięśniowej jest jednym z podstawowych elementów badań diagnostycznych, wykonywanym na potrzeby doboru odpowiedniego planu treningowego. Jest to również doskonała metoda monitorowania postępów.

Testy wydolności organizmu wraz z testem funkcjonalnej siły mięśni: 100zł